Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

U redu

Kalendar cvetanja

KALENDAR POLENA

Kalendar polena stvara se na osnovu višegodišnjeg praćenja cvetanja i pruža veoma važne informacije za osobe sa alergijom na polen (vreme terapije, izbegavanje aktivnosti) i doprinosi boljem kvalitetu života osoba sa alergijom. Kalendari polena za isti region menjaju se iz godine u godinu zbog klimatskih i antropogenih činilaca te je neophodno njihovo redovno ažuriranje.1

Pogledajte Pressing proizvode

Saznajte više