Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

U redu

Pressing tablete

1. ŠTA JE LEK PRESSING TABLETE I ČEMU JE NAMENJEN? 1

Lek Pressing pripada grupi lekova poznatih pod nazrvom antihistaminici.

Antihistaminici pomažu u olakšavanju simptoma AR, sprečavajući efekat supstance koja se naziva histamin, koju organizam oslobađa u sklopu alergijske reakcije.

Lek Pressing ublažava simptome povezane sa alergijskim rinitisom, poput kijanja, curenja ili svraba nosa, peckanja ili svraba očiju (npr. kod polenske kijaviće), kao i simptome urtikarija - alergijskih promena na koži, koje se manifestuju crvenilom i svrabom.

2. ŠTA SADRŽI LEK PRESSING TABLETE 10 mg? 2

Lek Pressing tbl. kao aktivnu supstancu sadrži Ioratadin.

Pressing tbl. registrovan je u dozi od 10 mg (1 tableta sadrži 10 mg Ioratadina).

Pakovanje sadrži 10 tableta ( 10 x 10 mg ).

3. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PRESSING TABLETE? 3

Lek Pressing ne smete koristiti:

 • ukoliko imate alergiju (preosetljivost) na Ioratadin ili neki od sastojaka leka.

Ostali sastojci su:

 • Laktoza, monohidrat
 • Skrob, kukuruzni
 • Silicijum dioksid, koloidni, bezvodniPovidon K 30
 • Polisorbat 80
 • Celuloza, mikrokristalna
 • Krospovidon
 • Talk
 • Magnezijum–stearat

KADA UZIMATE LEK PRESSINGⓇ POSEBNO VODITE RAČUNA? 4

Upozorite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko: 

 • imate oboljenje jetre
 • ćete biti podvrgnuti kožnim probama, možda će biti potrebno da prestanete sa uzimanjem leka na 2 dana pre zakazane probe, u cilju postizanja tačnih rezultata ovog testa

PRIMENA DRUGIH LEKOVA 5

Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Istovremena primena sa lekovima poput inhibitora CYP3A4 ili CYP2D6 može dovesti do povećanja nivoa loratadina u krvi i povećane mogućnosti pojave neželjenih dejstava.

UZIMANJE LEKA PRESSING SA HRANOM ILI PIĆIMA 6

Lek Pressing se može uzimati bez obzira na vreme obroka. Lek Pressing ne pojačava efekte alkoholnih pica.

UZIMANJE LEKA PRESSING U PERIODU TRUDNOCE I DOJENJA 7

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ne treba uzimati lek Pressing za vreme trudnoce.

Ne treba uzimati lek Pressing u periodu dojenja s obzirom da se Ioratadin izlučuje u majčino mleko.

UTICAJ LEKA PRESSING NA UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILIMA I RUKOVANJE MAŠINAMA 8

Ako se uzima u preporučenoj dozi, ne očekuje se da lek Pressing izazove pospanost ili smanjenje budnosti.

Međutim, u vrlo retkim slučajevima neki ljudi osete pospanost, što može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rukovanja mašinama.

VAŽNE INFORMACIJE O NEKIM SASTOJCIMA LEKA PRESSINGⓇ 9

Lek Pressing sirup sadrže laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite
se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PRESSING10

Lek Pressing tablete uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Odrasli i deca starija od 12 godina: 10 mg loratadina jednom dnevno (1 tableta jednom dnevno). Lek se može uzeti nezavisno od obroka.

Deca od 2–1 2 godina (u zavisnosti od telesne mase):

Telesna masa > 30 kg: 10 mg jednom dnevno (1 tableta jednom dnevno).

Pacijenti sa teškim poremećajem jetre

Odrasli i deca telesne mase veće od 30 kg:

Uzeti jednu tabletu (10 mg) svaki drugi dan uz čašu vode, nezavisno od obroka.

Tableta jačine 10 mg nije prikladna za primenu kod dece telesne mase manje od 30 kg.

Lek Pressing se ne preporučuje kod dece mlađe od 2 godine.

AKO STE UZELI VIŠE LEKA PRESSINGNEGO STO JE TREBALO? 11

Uzimajte lek PressingⓇ samo kako Vam je propisano. Ne očekuju se ozbiljni problemi kod slučajnog predoziranja.

Međutim, ako ste uzeli više tableta leka Pressing nego što Vam je propisano, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu. Kod predoziranja lekom Pressing! prijavljeni su slučajevi pospanosti, ubrzanog rada srca i glavobolje.
Ukoliko imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu leka Pressing, obratite še Vašem lekaru ili farmaceutu.

UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK PRESSING12

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledece doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom rezimu.

UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK PRESSING13

Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

12,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Uputstvo za lek Pressing, sirup; 5mg/5mL; bočica staklena, 1x120mL, broj rešenja: 515-01-5836–12–001, datum rešenja: 11.06.2013., datum isticanja rešenja: 17.06.2018.

Saznajte više o Pressing tabletama

Pogledajte često postavljana pitanja