Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

U redu

Saveti

Saveti

Izbegavanje alergena.

Pravovremeno izbegavanje izloženosti alergenima vodi ka ublažavanju simptoma bolesti u osoba sa alergijama. Merenja u životnoj sredini, zajednički napor lokalne samouprave i širih zajednica sa ciljem smanjenja prisustva alergena u životnoj sredini predstavlja sveobuhvatni pristup smanjenju rizika za nastajanje alergijskih bolesti. 1, 2

Dobar primer je kalendar polena koji predstavlja važan deo sveobuhvatne strategije za smanjenje izloženosti alergenima. Kalendar polena stvara se na osnovu višegodišnjeg praćenja cvetanja i pruža veoma važne informacije za osobe sa alergijom na polen (vreme terapije, izbegavanje aktivnosti) i doprinose boljem kvalitetu života osoba sa alergijom. 3

1 Pawankar R, Canonica WG, Holgate ST, Lockey RF. WAO white book on allergy; update 2013. World Allergy Organization; 2013.
2, 3 Igić R, urednik. Alergijske biljke. Novi Sad (Srbija); Prirodno–matematički fakultet Univerziet u Novom Sadu; 2012


Pogledajte Pressing proizvode

Saznajte više