Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

U redu

Šta su alergije i alergeni?

ŠTA JE ALERGIJA?1

ŠTA JE ALERGIJA?1

Alergija je stanje preosetljivosti organizma čoveka uzrokovano izloženošću određenom antigenu (alergenu).

Razlikujemo alergijske reakcije:

 • koje su posredovane imunim sistemom
 • koje nisu posredovane imunim sistemom

ALERGIJSKE REAKCIJE POSREDOVANE IMUNIM SISTEMOM SU:2

 • antitelima (IgE antitela) posredovane neželjene reakcije na alergen koje neposredno nastaju;

 • ćelijama imunog sistema posredovane neželjene reakcije na alergen koje su vremenski odložene.

 • vjhlkkjlkj

Prilikom prve izloženosti određenom alergenu, imuni sistem čoveka prepoznaje određene antigene (alergene) kao štetne i započinje stvaranje lgE antitela u cilju neutralisanja alergena. Antigeni ili alergeni su proteini. Nakon prve izloženosti alergenu, lgE antitela cirkulišu u krvi čoveka i vezuju se za određene vrste ćelija koje se nazivaju mastociti i bazofilne ćelije, a kojih najviđe ima u:3

 • krvi,
 • nosnoj sluznici, grlu, plućima,
 • koži,
 • gastrointestinalnom traktu.


Prva izloženost alergenu se naziva senzibilizacija inajčeđce prolazi bez ikakvih znakova, odnosno simptoma.4

Ponovna izloženost alergenu izaziva lančanu reakciju prikazanu na slici:Alergije nisu izazvane samo dugotrajnom neodgovarajućom funkcijom imunog sistema, nego i zapaljenskim procesom koji je u osnovi alergijske reakcije.
Histamin je odgovoran za nastajanje zapaljenskih promena na sluznici i za kontrakciju glatkih mišića u krvnim sudovima. Sledeći važan faktor koji doprinosi nastajanju alergije je interakcija gena i spoljasnje sredine.5

ALERGIJSKE REAKCIJE KOJE NISU POSREDOVANE IMUNIM SISTEMOM

U alergijskim reakcijama koje nisu posredovane imunim sistemom, oslobađanje posrednika alergijske reakcije događa se bez učešća imunog sistema, a primeri su anafilaktoidna reakcija i idiosinkrazija.6

DA LI SU ALERGIJE VELIKI ZDRAVSTVENI PROBLEM?

Alergije su rastući, javno zdravstveni problem sa naglim porastom učestalosti u poslednjih 50 godina. Alergeni mogu biti poreklom iz: 7

 • životne sredine:
  • spoljašnje sredine (outdoor),
  • kućne sredine (indoor);
 • radne sredine (occupational).

Najčešći potvrđeni alergeni su: polen, prašina, hrana, plesan, lekovi,različite hemijske materije, ubod insekata i domaće životinje. Navedenim alergenima, njihovom širenju i delovanju, značajno doprinose klimatske promene i migracije.

Svaka osoba sa alergijskom bolešću treba da utvrdi uzrok alergije što se postiže alergijskim testovima.8

ALERGENI

ALERGENI

Poleni su najcešći alergeni iz životne sredine, a polenova zrna sadrže proteine u veoma različitim količinama (2,5 - 61%). Proteinski molekuli polena zadovoljavaju većinu kriterijuma koji ih svrstavaju u potencijalne antigene (alergene). Količina proteina (alergena) u polenovom zrnu i količina polena u
vazduhu utiču na intenzitet alergijske reakcije. Vrsta i količina proteina u zrnu polena specifična je za svaku biljnu vrstu. Klimatski činioci mogu uticati na stvaranje proteina sa alergenim svojstvima. Zagađujuće materije iz vazduha reaguju sa polenom sto rezultira većom količinom i brzim oslobađenjem alergenih proteina. Zbog malih dimenzija, alergeni polena lako dospevaju i u najmanje disajne puteve.

Alergeni polena mogu biti poreklom od drveća, trava i korova. Navedena podela je prihvaćena od strane medicinske struke jer može da ukaže na vreme pojavljivanja polena: drveće u prolece, trave krajem proleća, korovi krajem leta i pocetkom jeseni. Polen trave je, zbog široke rasprostranjenosti trave, uzročnik alergijskih tegoba kod najvećeg broja osoba sa alergijskim bolestima. 9

1 Igić R, urednik. Alergijske bbiljke. NoviSad (Srbija): Prirodno-matematički faklultet Univerzitet u Novom Sadu; 2012.

2,3,4,5,6,7 Pawankar R, Canonica WG, Holgate ST, Lockey RF.WAO white book on allergy: update 2013. World Allergy Organization; 2013.

8,9 Igić R, urednik. Alergijske bbiljke. NoviSad (Srbija): Prirodno-matematički faklultet Univerzitet u Novom Sadu; 2012.

Saznajte koje su učestale vrste alergija

Saznajte više