Lek Pressing<sup>®</sup> , 10 mg, tablete ublažava simptome povezane sa alergijskim rinitisom (polenskom kijavicom), koji karakteriše kijanje, curenje iz nosa, ili svrab i osećaj nadraženosti u nosu, peckanje i svrab očiju.
Pressing® , 10 mg, tablete
Lek Pressing tablete ublažava simptome povezane sa alergijskim rinitisom (polenskom kijavicom), koju karakteriše kijanje, curenje iz nosa, ili svrab i osećaj nadraženosti u nosu, peckanje ili svrab očiju

Lek Pressing tablete se primenjuju i za ublažavanje simptoma hronične idiopatske urtikarije (koprivnjače) koju karakteriše svrab i crvenilo.
 • Šta je lek Pressing® i čemu je namenjen?
  Lek Pressing tablete pripada grupi lekova poznatih pod nazivom antihistaminici (blokatori H1 receptora). Antihistaminici pomažu u olakšanju alergijskih simptoma sprečavajući efekte supstance pod nazivom histamin, koja se stvara u organizmu.
  Lek Pressing tablete ublažava simptome povezane sa alergijskim rinitisom (polenskom kijavicom), koji karakteriše kijanje, curenje iz nosa, ili svrab i osećaj nadraženosti u nosu, peckanje i svrab očiju.
  Lek Pressing tablete se primenjuju i za ublažavanje simptoma hronične idiopatske urtikarije (koprivnjače) koju karakteriše svrab i crvenilo.
 • Kako se uzima lek Pressing®?
  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmacetom.

  Odrasli
  Jedna tableta jednom dnevno.

  Pedijatrijska populacija
  Deca uzrasta 6 godina i starija sa telesnom masom većom od 30 kg
  Jedna tableta jednom dnevno.
  Za adekvatno doziranje kod dece mlađe od 6 godina ili čija je telesna masa manja od 30 kg i manja, dostupne su pogodnije farmaceutske formulacije.

  Deca mlađa od 2 godine
  Zbog nedostupnosti podataka, bezbedna primena i efikasnost loratadin tableta nije utvrđena.

  Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre
  Kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre, propisuju se manje inicijalne doze zbog smanjenih vrednosti klirensa loratadina.
  Kod odraslih i dece telesne mase veće od 30 kg preporučuje se početna doza od 10 mg loratadina svakog drugog dana.

  Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega
  Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega ili starijih nije potrebno posebno prilagođavanje doze leka.

  Starije osobe
  Nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih pacijenata.

  Oralna primena
  Lek se može uzeti nezavisno od obroka.

  Ako ste uzeli više leka Pressing nego što treba

  Uzimajte lek Pressing tablete samo kako Vam je propisano. Ne očekuju se ozbiljni problemi kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli više tableta leka Pressing nego što Vam je propisano, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu. Kod predoziranja lekom Pressing tablete prijavljeni su slučajevi pospanosti, ubrzanog srčanog rada i glavobolje.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Pressing

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka na vreme, uzmite je što je pre moguće, a zatim nastavite da uzimate lek po uobičajenom rasporedu. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadomestili propuštenu dozu!

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Pressing

  Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
 • Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pressing®?
  Lek Pressing ne smete uzimati:

  • ukoliko imate alergiju (preosetljivost) na loratadin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka.

  Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Pressing tablete:
  • ukoliko imate teško oboljenje jetre
  • ukoliko treba da uradite bilo kakve kožne alergijske testove, nemojte uzimati lek Pressing tablete najmanje dva dana pre izvođenja tih testova, jer ovaj lek može imati uticaja na rezultate testova.

  Drugi lekovi i Pressing

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu dobiti bez recepta.

  Recite Vašem lekaru ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:
  • Može nastati potencijalna interakcija sa svim poznatim inhibitorima CYP3A4 ili CYP2D6, što dovodi do povećanja koncentracije loratadina u plazmi i povećane mogućnosti pojave neželjenih dejstava.
  • Porast koncentracije loratadina u plazmi je prijavljen nakon istovremene primene sa ketokonazolom (lek za lečenje gljivičnih infekcija), eritromicinom (antibiotik) i cimetidinom (lek za lečenje čira), ali bez klinički značajnih promena (uključujući i elektrokardiografske).

  Uzimanje leka Pressing sa hranom, pićima i alkoholom

  Lek Pressing se može uzimati bez obzira na vreme obroka.
  Lek Pressing ne pojačava efekte alkoholnih pića.

  Trudnoća, dojenje i plodnost

  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

  Ne treba uzimati lek Pressing za vreme trudnoće.
  Ne treba uzimati lek Pressing u periodu dojenja s obzirom na to da se loratadin izlučuje u majčino mleko.

  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Lek Pressing tablete nema ili ima zanemarljivo mali uticaj na upravljanje vozilom i rukovanje mašinama. Međutim, veoma retko, neki ljudi mogu osetiti pospanost, što može uticati na sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.

  Lek Pressing sadrži laktozu

  U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.